Club BBQ

Club BBQ

Club BBQ

De WV DGW Club BBQ van 2023 is op zaterdag 2 september (aansluitend aan de Open Containerdag).

De BBQ is gratis voor leden (€ 17,50 per persoon voor niet-leden). Vooraf aanmelden is nodig in verband met de inkoop.