De Groote Snertrace!

Zeilclub Wedstrijden
Ieder jaar sluiten we traditioneel het watersportseizoen af met De Groote Snertrace (zeilwedstrijd). Iedereen is van harte welkom om mee te strijden voor De Groote Snertrace-wisselbokaal (je hoeft dus geen lid te zijn). Het is een op zichzelf staande zeilwedstrijd, maar telt ook mee voor het klassement van de zeilclubwedstrijden. Uiteraard eindigen we deze dag met lekkere warme snert.