Over ons

Mission statement

Watersportvereniging De Groote Wielen op de Groote Wielen plas in Rosmalen maakt watersport mogelijk en toegankelijk voor alle bewoners van De Groote Wielen. Zeilen, surfen, kanoën en andere wateractiviteiten voor iedereen. De watersportvereniging is één van de sociaal verbindende factoren in de wijk, zonder winstbejag, laagdrempelig en vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid. Geniet van het wonen bij de Groote Wielenplas!

 

Visie

De watersportvereniging is een volwaardige vereniging met leden, eigen middelen en een eigen plaats van waaruit watersport gestimuleerd en bedreven wordt. We bieden onze leden laagdrempelige cursussen aan tegen kostendekkende exploitatie. Professionaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel. Hiermee vergroten we de onderlinge betrokkenheid met recreatie in de wijk en bouwen we mee aan het verenigingsleven in de eigen woonomgeving.

Watersport als verbindende factor in de wijk De Groote Wielen!