Lid worden

Je kunt nu lid worden!
De voordelen hiervan zijn:

  • voorrang bij deelname georganiseerde activiteiten
  • recht op inschrijving voor cursussen
  • als eerste up to date informatie over watersport in De Groote Wielen d.m.v nieuwsbrief
  • je steunt het werk van de vereniging en stimuleert  watersport op De Groote Wielen

Voor het bedrag van € 30,- bent u al lid, en steunt u de vereniging.

Een gezinslidmaatschap kost € 90,- , ongeacht het aantal gezinsleden.

 

De betaling van het lidmaatschapgeld dient u de eerste keer binnen 14 dagen overmaken op:


IBAN nummer : NL52 RABO 0128 0934 39
t.n.v. WV De Groote Wielen te 's-Hertogenbosch.

"Voordat je besluit lid te worden, dien je je op de hoogte te stellen van de verschuldigde contributie."

Klik hier om je in te schrijven als nieuw clublid

"Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar worden opgezegd. De opzegging dient dan schriftelijk(per email info@wvdegrootewielen.nl) voor 1 december door de secretaris te zijn ontvangen voor een opzegging die ingaat in het daaropvolgende kalenderjaar."