Lid worden

Je kunt nu lid worden!
De voordelen hiervan zijn:

  • voorrang bij deelname georganiseerde activiteiten
  • recht op inschrijving voor cursussen
  • als eerste up to date informatie over watersport in De Groote Wielen d.m.v nieuwsbrief
  • je steunt het werk van de vereniging en stimuleert  watersport op De Groote Wielen

Voor het bedrag van € 30,- bent u al lid, en steunt u de vereniging.

Een gezinslidmaatschap kost € 90,- , ongeacht het aantal gezinsleden.

 

De betaling van het lidmaatschapgeld dient u de eerste keer binnen 14 dagen overmaken op:


IBAN nummer : NL52 RABO 0128 0934 39
t.n.v. WV De Groote Wielen te 's-Hertogenbosch.

"Voordat je besluit lid te worden, dien je je op de hoogte te stellen van de verschuldigde contributie."

Klik hier om je in te schrijven als nieuw clublid (Advies: gebruik Google Chrome om in te schrijven)

"Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar worden opgezegd. De opzegging dient dan schriftelijk(per email info@wvdegrootewielen.nl) voor 1 december door de secretaris te zijn ontvangen voor een opzegging die ingaat in het daaropvolgende kalenderjaar."